ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบผลการเรียนรายภาค และ ปพ.1 ได้ที่เว็บ นี้ http://gpa.sps.ac.th